Workspace

Organisatie en accreditatie eenvoudig geregeld

Workspace

Een Workspace is een besloten ruimte op de ICOVet website voor uw groep, een soort intranet.  Een Workspace vereenvoudigt de organisatie en accreditatie van bijeenkomsten.

In een workspace zijn verschillende functionaliteiten samengebracht die u helpen bij de organisatie en accreditatie van nascholingen van uw groep zoals:
 
  • Agenda met een overzicht van de geplande bijeenkomsten
  • Documentenbox voor het delen van notulen, presentaties en bestanden
  • Datumprikker
  • Versturen van uitnodigingen en herinneringen (automatisch)
  • Contactgegevens van de groepsleden
  • Email alle leden-tool
  • Accreditatiebox (alle formulieren benodigd voor accreditatie van IOD)
De workspace is alleen toegankelijk voor leden van uw groep. Een Workspace biedt ieder groeplid, afhankelijk van de rol binnen de groep, verschillende functionaliteiten.

Er zijn 2 verschillende soorten Workspaces: voor IOD-groepen en Leerlijngroepen.
U kunt met u groep gebruik maken van een Workspace als u met uw groep een IOD-abonnement of Leerlijn-abonnement heeft

Voor het aanmaken van een IOD-Workspace of een Leerlijn-Workspace kunt u contact met ons opnemen via info@icovet.nl of via 088 - 032 18 80.

 

Lees meer over de verschillende Workspace functionaliteiten >>