Intercollegiaal Overleg

Vormen

Vormen van Intercollegiaal Overleg

Er zijn 3 verschillende vormen van Intercollegiaal Overleg Dierenartsen: IOD-Casuïstiek, IOD-Intervisie en IOD-BGP.
Het verschil tussen de vormen is het type vraagstukken dat wordt besproken.

IOD-Casuïstiek

Bij IOD-Casuïstiek staan vraagstukken met betrekking tot het vak (de professie) centraal. De onderwerpen hebben betrekking op vaktechnische kennis, praktijkmanagement of professioneel handelen. Bijvoorbeeld:
 
 • Patiëntcasuïstiek
 • Diagnostische benadering van de hoestende hond/kat
 • Klauwgezondheid
 • Implementatie van nieuwe richtlijnen
 • Bespreken van knelpunten in het bedrijfsgezondheidsplan
 • Bespreken van managementvraagstukken zoals personeelsmanagement of marketing.
Er zijn verschillende manieren om een IOD-Casuïstiek bijeenkomst vorm te geven:
 
 1. Het bespreken van eigen casuïstiek/vraagstukken volgens bewezen methodieken 
 2. Het werken met Themaprogramma's en werkboeken voor Intercollegiaal Overleg
Voor accreditatie dient een IOD-Casuïstiek groep te worden begeleid door een getrainde IOD-Casuïstiekbegeleider.
 

IOD-Intervisie

Bij IOD-Intervisie staat de professional zelf centraal. De onderwerpen die worden besproken zijn niet direct gekoppeld aan de vakinhoud, maar aan de persoon en de kennis en vaardigheden waarover hij beschikt, zijn manier van handelen, oordelen.

IOD-Intervisie vergroot je professionaliteit doordat je jouw relatie tot bepaalde ervaringen en vraagstukken bespreekt. Je krijgt nieuwe inzichten in de oorsprong van je probleem en leert hiermee om te gaan.
Voor dierenartsen is IOD-intervisie een krachtig instrument, waarbij ze een beroep doen op collega's om mee te denken over persoon- en functiegebonden vraagstukken en knelpunten. Dit bevordert niet alleen het functioneren van de individuele dierenarts maar ook van de gehele beroepsgroep en kliniek waar de dierenarts werkzaam is.

Voorbeelden van thema's die geschikt zijn om tijdens intervisie te bespreken:
 • jij en je leidinggevende
 • jij en de klant
 • integriteit. Heel wezenlijk thema voor dierenartsen. Waar sta jij als mens/dierenarts en hoe verhoudt zich dat tot de klant of praktijkeigenaar?
 • Patronen. welke situaties herhalen zich elke keer weer en wil je veranderen
Bij IOD-Intervisie worden er persoonlijke vraagstukken besproken waardoor een goede procesbegeleider die zorgt voor een veilige, vertrouwde sfeer erg belangrijk is.
Een IOD-Intervisiegroep dient daarom te worden begeleid door een geaccrediteerde IOD-Intervisie begeleider of de groep wordt gedurende 1 jaar opgeleid tot IOD-Intervisie groep.
 

IOD-BGP

Sinds 1 januari 2015 is de geborgde Rundveedierenarts verplicht om 1 x per jaar deel te nemen aan een Intercollegiaal Overleg bijeenkomst over het Bedrijfsgezondheidsplan (IOD-BGP)
Tijdens een IOD-BGP bijeenkomsten wordt er van elke deelnemer een BGP besproken en beoordeeld op van tevoren vastgestelde criteria. De bijeenkomst wordt begeleid door een gecertificieerde IOD-BGP begeleider.

 

Lees meer over IOD-BGP