VEERkracht

Meer over VEERkracht

Het doel van Veerkracht is ervoor te zorgen, dat de kennis van de leden over het melkveebedrijf verspreid wordt naar de melkveehouderijsector als geheel. Hierdoor kan de sector geholpen worden beter te presteren in het kader van maatschappelijk verantwoord produceren.  
Eén van de uitvloeisels van deze doelstelling is de doorontwikkeling van KoeKompas als risicoanalyse op het melkveebedrijf en het vergroten van de onderliggende kennis bij de IKM-dierenartsen waardoor het KoeKompas managementinformatie bevat waar de veehouder wat aan heeft. Dit is wegens het grote belang van diergezondheid en dierenwelzijn op het melkveebedrijf één van de speerpunten.  

Het VEERkracht bestuur bestaat uit:  
•    Peter Egberink, voorzitter: peter.egberink@kpnmail.nl
•    Frank Oort, vice-voorzitter: frank.oort@home.nl 
•    Aagje Boersema-Kramer, secretaris: boersemakramer@gmail.com
•    Erwin de Heer, penningmeester: gwdeheer@live.nl
•    Rik Hendriks, lid: rik.hendriks@kpnplanet.nl

 Om haar doel te bereiken werkt de coöperatie Veerkracht samen met/heeft contact met:  
•    Faculteit Diergeneeskunde Universiteit Utrecht
•    Wageningen University & Research 
•    Stichting Zuivelplatform
•    Gezondheidsdienst voor Dieren
•    Boerenverstand
•    Zuivelondernemingen verenigd in Partico
•    Friesland Campina
•    NZO
•    LTO


Contact 

Telefonisch: 
088 - 032 18 80
Iedere werkdag van 9 tot 12 uur

 

 

Per e-mail:
nascholing@dactari.nl

Adres:
Dactari Dierenartsencoöperatie
Beversestraat 23
5431 SL Cuijk

 

 
 
 

 

Cookie-instellingen