Type scholingen

Afhankelijk van het soort vraagstukken dat wordt besproken, zijn er twee verschillende vormen van IOD:

IOD-Casuïstiek voor casuïstiekbespreking
voor dierenartsen

Bij IOD-c staat het reflecteren op eigen handelen en delen van kennis en ervaringen centraal. In een groep bespreek je veterinaire vraagstukken en breng je eigen casuïstiek in en werk je die uit.

Bijvoorbeeld:

 • Bespreken van patiëntcasuïstiek
 • Hoe implementeer ik de richtlijnen in mijn praktijk?
 • Hoe verbeteren we op onze praktijk het verwerken van klachten?
 • Bespreken van knelpunten in het bedrijfsgezondheidsplan
 • Personeelsmanagement

 

IOD-Intervisie voor persoonlijke ontwikkeling voor veterinaire professionals

Bij IOD-i staat de professional zelf centraal. De onderwerpen die je bespreekt, zijn niet vakinhoudelijk van aard, maar gaan over de persoon en zijn/haar kennis en vaardigheden, manier van handelen of oordelen.

Bijvoorbeeld:

 • Hoe ga ik om met een klant die de rekening niet wil betalen?
 • Hoe bewaak ik mijn grenzen?
 • Waarom bots ik met die collega?
 • Hoe laat ik mijn werk los wanneer ik niet aan het werk ben?
 • Waarom kan ik eigenaren niet afkappen wanneer het spreekuur uitloopt? 

 

Naast IOD kennen we ook leerlijnen.

Leerlijnen

Een leerlijn bestaat uit verschillende nascholingsbijeenkomsten met diverse thema’s per jaar, specifiek voor een groep dierenartsen uit hetzelfde vakgebied. Binnen leerlijnen kun je verschillende typen nascholing, waarbij een specialist of expert wordt ingeroepen, combineren.

Bijvoorbeeld:

 • Lezingen

 • Trainingen

 • Workshops

Binnen een leerlijn kun je ook IOD organiseren. Dit kan een onderdeel zijn van een leerlijnbijeenkomst, maar ook los van de bijeenkomst.

Voor een leerlijngroep gelden de volgende voorwaarden:

 • De groep bestaat minimaal uit vijf deelnemers

 • Tussentijdse wisseling is mogelijk in overeenstemming met de groep

 • De bijeenkomsten duren minimaal een en maximaal vier uur

 • De groep heeft een gemeenschappelijk doel

 

 


Contact 

Telefonisch: 
088 - 032 18 80
Iedere werkdag van 9 tot 12 uur

 

 

Adres:
Dactari Dierenartsencoöperatie - ICOVet
Beversestraat 23
5431 SL Cuijk

ICOVet is onderdeel van Dactari Dierenartsencoöperatie.

 
 
 

 

Cookie-instellingen