Themaprogramma's

Voor IOD-Casuïstiek

Themaprogramma's en werkboeken

Een IOD-Casuïstiek bijeenkomst wordt effectief en inspirerend als een bijeenkomst gestructureerd verloopt. Dit vraagt van alle deelnemers voorbereiding en commitment:
 
  • Wat ga je bespreken?
  • Wie levert er een casus/vraagstuk aan?
  • Hoe bewaak je de structuur tijdens de bijeenkomst als de IOD-begeleider ook actief wil meedoen?
  • Hoe zorg je voor voldoende wetenschappelijke achtergrondinformatie?
  • Wat zijn de laatste nieuwe inzichten?
ICOVet ontwikkelt Themaprogramma's en 'losse' werkboeken voor intercollegiaal overleg zodat een groep eenvoudig op een gestructureerde manier aan de slag kan gaan.
Met behulp van de werkboeken wordt het organiseren en begeleiden van een inspirerende intercollegiaal overleg vereenvoudigd en weten alle deelnemers precies wat er van hen wordt verwacht.
 

Wat is een Werkboek?

Een werkboek is een hulpmiddel om tijdens een intercollegiaal overleg een onderwerp gestructureerd te behandelen. Een werkboek bevat prikkelde casuïstiek en vraagstukken met daarbij handige/interessante achtergrondinformatie.
Elk IOD-werkboek heeft 2 varianten:
 
  • Deelnemersboek
  • Begeleidersboek
In het begeleidersboek is hetzelfde als het deelnemersboek maar bevat daarnaast ook tips voor de IOD-begeleider om een bijeenkomst goed te laten verlopen en de visie/antwoorden van de specialist op een casus/vraagstuk.

 

Wat is een Themaprogramma?

Een Themaprogramma bestaat uit twee werkboeken (voor 2 IOD bijeenkomsten van 2.5h) waarin één onderwerp gedurende twee bijeenkomsten vanuit verschillende invalshoeken wordt benaderd.
De werkboeken van een themaprogramma sluiten op elkaar aan waardoor er meer tijd is om een onderwerp goed uit te werken. Doordat er tussen twee IOD-bijeenkomsten vaak een aantal weken zit, is er de mogelijkheid om met de nieuwe opgedane kennis en inzichten na het eerste overleg aan de slag te gaan en hier tijdens de tweede bijeenkomst weer op terug te komen.

ICOVet ontwikkelt 2 x per jaar een nieuw Themaprogramma voor de sectoren gezelschapsdieren, paard en rund. Een nieuw Themaprogramma wordt tijdens een Thema-avond gelanceerd. Daarnaast ontwikkelen we in samenwerking met andere partijen ook 'losse' werkboeken welke geschikt zijn voor het bespreken van een onderwerp tijdens 1 intercollegiaal overleg bijeenkomst. 

Een overzicht van alle Themaprogramma's en losse werkboeken kunt u na inloggen vinden in de Bibliotheek.