Themaprogramma's

Voor IOD-Casuïstiek

IODeetjes & Themaprogramma's 

Een IOD-Casuïstiek bijeenkomst wordt effectief en inspirerend als een bijeenkomst gestructureerd verloopt. Dit vraagt van alle deelnemers voorbereiding en commitment:
 
  • Wat ga je bespreken?
  • Wie levert er een casus/vraagstuk aan?
  • Hoe bewaak je de structuur tijdens de bijeenkomst als de IOD-begeleider ook actief wil meedoen?
  • Hoe zorg je voor voldoende wetenschappelijke achtergrondinformatie?
  • Wat zijn de laatste nieuwe inzichten?
ICOVet ontwikkelt IODeetjes en themaprogramma's voor intercollegiaal overleg zodat een groep eenvoudig op een gestructureerde manier aan de slag kan gaan.

 

Wat is een IODeetje?

Een IODeetje is een korte casusbeschrijving opgesteld door een specialist of andere deskundige. Een makkelijke, laagdrempelige manier voor eerstelijns dierenartsen om nuttige onderwerpen met de visie van de specialist te behandelen tijdens de IOD-bijeenkomsten. IODeetjes geven inspiratie voor onderwerpen en geven wetenschappelijk inzicht dat direct toepasbaar is in de eerstelijns praktijk.Een IODeetje heeft 2 of 3 bladen:  

 

  • Deelnemersblad: Hierop staan de vragen ter discussie voor de deelnemers, eventuele literatuurtips en een kort CV met logo van de speciailst die het IODeetje heeft opgesteld
  • Begeleidersblad: De inhoud van dit blad bestaat uit praktische tips voor de begeleider om de discussie vorm te geven en daarnaast is er plaats voor bijlagen, zoals foto's bloeduitslagen of protocollen
  • Toelichtingsblad: Op dit blad staat verdiepende of aanvullende informatie. Het toelichtingsblad is een aanvulling op het begeleidersblad.

 

Wat is een Themaprogramma?  

 

Een Themaprogramma bestaat uit twee werkboeken (voor 2 IOD bijeenkomsten van 2.5h) waarin één onderwerp gedurende twee bijeenkomsten vanuit verschillende invalshoeken wordt benaderd.
Een werkboek is een hulpmiddel om tijdens een intercollegiaal overleg een onderwerp gestructureerd te behandelen. Een werkboek bevat prikkelde casuïstiek en vraagstukken met daarbij handige/interessante achtergrondinformatie.

 

Elk IOD-werkboek heeft 2 varianten:
 
  • Deelnemersboek
  • Begeleidersboek
Het begeleidersboek is hetzelfde als het deelnemersboek maar bevat daarnaast ook tips voor de IOD-begeleider om een bijeenkomst goed te laten verlopen en de visie/antwoorden van de specialist op een casus/vraagstuk.  

 

De werkboeken van een themaprogramma sluiten op elkaar aan waardoor er meer tijd is om een onderwerp goed uit te werken. Doordat er tussen twee IOD-bijeenkomsten vaak een aantal weken zit, is er de mogelijkheid om met de nieuwe opgedane kennis en inzichten na het eerste overleg aan de slag te gaan en hier tijdens de tweede bijeenkomst weer op terug te komen.  

 

IODeetjes en themaprogramma's zijn alleen te gebruiken door IOD-groepen / dierenartsen die een ICOVet IOD-abonnement hebben.