Starten met intercollegiaal overleg

Starten met IOD

Er zijn verschillende manieren om te starten met IOD.

1. Aansluiten bij een bestaande IOD-groep

Het aantal IOD-groepen neemt elk jaar toe. Weet u wat voor IOD-vorm en type IOD-groep u zoekt?
Kijk dan in het Groepenoverzicht voor groepen in uw regio/interessegebied en neem contact met ons op als u zich bij één van deze groepen wilt aansluiten.

 

2. Starten van een eigen IOD-groep

Wilt u graag een eigen IOD-groep starten maar komt het er niet van? Of weet u niet waar te beginnen? We helpen u graag op weg met het helpen zoeken van gelijkgestemde collega's met dezelfde leerbehoeftes en zorgen ervoor dat uw groep goed van start gaat.

Samen met u inventariseren we wat uw wensen zijn en welke dierenartsen hierbij zouden passen. Als we een groep van 7 -12 geïnteresseerde dierenartsen hebben gevormd organiseren we vervolgens een Startbijeenkomst IOD welke wordt begeleid door een erkend IOD-begeleider. Tijdens deze bijeenkomst gaan we in op:
 
  • Wat is intercollegiaal overleg
  • Waarom participeren in intercollegiaal overleg
  • Wat is de rol van alle leden en van de IOD-begeleider?
  • Wat wordt er van de deelnemers verwacht?
  • Hoe zorg je ervoor dat een IOD-bijeenkomst succesvol verloopt.
Vervolgens gaan we aan de slag met intercollegiaal overleg waarbij we
gebruik maken van de werkboeken voor IOD en oefenen we met een zelf ingebrachte
casus. We sluiten af met een evaluatie van de bijeenkomst en maken een eerste opzet voor een vervolgplan. Na afloop van de bijeenkomst kunnen de deelnemers besluiten of ze wel of niet willen doorgaan met deze IOD-groep.


De Startbijeenkomst is ook geschikt voor bestaande groepen en praktijken die een keer willen ervaren wat intercollegiaal overleg is en wat het voor hen kan betekenen.
 

3. Deelnemen aan Open IOD-bijeenkomsten

ICOVet organiseert verspreid over het land tweedaagse Open IOD-bijeenkomsten (IOD-Casuïstiek) voor paardenartsen en gezelschapsdierenartsen waar u zich als individuele dierenarts voor kunt aanmelden.
Dus geen eigen groep opstarten of op zoek moeten naar een groep, maar gewoon aanmelden voor twee keer intercollegiaal overleg*. Tijdens de eerste bijeenkomst leert de groep elkaar kennen en leert u meer over intercollegiaal overleg, want wat houdt het nu precies in?
  Vervolgens gaat u aan de slag met het eerste werkboek van één van de ICOvet themaprogramma's van uw sector. 
De tweede bijeenkomst gaat u samen met de groep verder aan de slag met het tweede werkboek van het themaprogramma. Tevens zal er besproken worden welke mogelijkheden er zijn om als IOD-groep verder te gaan, mocht u daar interesse in hebben.

De middagen zullen begeleid worden door een erkende IOD-begeleider, en voor het bijwonen van de collegiale overleggen ontvangt u 6 nascholingspunten.
Kijk in de Agenda voor een bijeenkomst in uw buurt.
 

IOD-BGP

Wilt u deelnemen aan een IOD-BGP bijeenkomst? Klik hier voor meer informatie.

 

IOD-Intervisie

Wilt u starten met IOD-Intervisie? Neem dan contact met ons op.

 

*In verband met de verplichte groepsgrootte van 8-12 deelnemers is het is niet mogelijk om u aan te melden voor één bijeenkomst.