IOD-bijeenkomsten

Bij u in de regio!

Open IOD-bijeenkomsten

Wilt u ook graag met collega’s in een intercollegiaal overleg sparren over vraagstukken uit de praktijk, maar weet u niet wie, wat, waar en hoe?

Goed nieuws!

Speciaal voor paardendierenartsen en gezelschapsdierenartsen organiseert ICOVet dit najaar, verspreid over het land, intercollegiaal overleg bijeenkomsten waar u zich als individuele dierenarts voor kunt aanmelden. Dus u hoeft zelf geen eigen groep op te starten en u hoeft ook niet op zoek naar een groep, maar gewoon aanmelden voor twee keer intercollegiaal overleg*.

 

Open IOD Paard 'De bovenlijn nader bekeken'

 • Zijn er verschillen tussen het onderzoek dat u uitvoert aan de patiënt en tijdens een klinische keuring?
 • Kunt u een slijmbeursonsteking in de nek beter inspuiten of gelijk chirurgisch ingrijpen?
In het najaar van 2018 organiseert ICOVet, verspreid door het land, IOD-bijeenkomsten waarbij u, onder leiding van een erkende IOD-begeleider, casuïstiek bespreekt met collega's en een specialist. Tijdens de bijeenkomsten gaan we in op de manier waarop u het klinisch onderzoek uitvoert. Daarnaast bespreken we behandelprotocollen van enkele aandoeningen zoals u deze in de praktijkt toepast. We hebben de volgende specialisten bereid gevonden om hun kennis/visie te delen:

 

 • drs. Tijn Spoormakers, Diplomate ECVS & certified ISELP
 • drs. Ellen Compagnie, Diplomate ECVS en drs. Astrid Bos, FES-certified
 • drs. Kim de Graaf, Diplomate ECVS & drs. Peter van Oijen, Erkende Paardendierenarts
Programma
Tijdens de bijeenkomsten bespreken we vraagstukken uit uw eigen praktijk over de patiënt met hals en/of rug problemen. Van te voren maakt de groep afspraken over de vertrouwelijkheid van de avond zodat een situatie ontstaat waarin u uw zaken veilig aan de orde kunt brengen. Tijdens de twee avonden wordt er ingegaan op de volgende onderwerpen:

 

Onderzoek hals en rug
Hoe ziet het onderzoek van hals en rug eruit en welke referentiewaarden houdt u aan? Waar let u specifiek op tijdens de uitvoering? Tijdens de eerste bijeenkomst staat het klinisch onderzoek centraal. Van tevoren denkt u na over de opbouw van het lichamelijk onderzoek en welke aanvullende technieken u inzet in de praktijk. We starten met het lichamelijk onderzoek en hiervoor is een paard beschikbaar. De tweede helft wordt besteed aan door u ingebrachte casuïstiek op het gebied van diagnostiek. 

 

Therapie van hals- en rugaandoeningen
Tijdens de tweede bijeenkomst staan de verschillende therapeutische mogelijkheden die u toepast in de praktijk centraal. Van te voren wordt u gevraagd welke behandelprotocollen u inzet bij enkele aandoeningen, zoals hals artrose of kissing spines. Mogelijke afwegingen die vervolgens besproken kunnen worden zijn: Kunt u hals artrose beter lokaal of systemisch behandelen of schakelt u een fysiotherapeut in bij de revalidatie? Aansluitend aan de bespreking van de verschillende mogelijkheden gaat u samen met collega’s aan de slag met casuïstiek/vraagstukken uit uw praktijk met als doel om verder te leren van elkaars kennis/kunde en ervaring. Uiteraard is de specialist aanwezig om zijn/haar visie te delen.

 

Voorbereiding
Voorafgaand aan de bijeenkomsten wordt het volgende gevraagd ter voorbereiding:

 

 • 10 dagen voorafgaand aan de eerste bijeenkomst dient u minimaal één casus aan te leveren op het gebied van diagnostiek. U kunt hierbij ook gebruik maken van een beamer met scherm om röntgen, echo of videobeelden te tonen. Het aanleveren van casuïstiek is verplicht voor deelname aan de bijeenkomsten!
 • Het aanleveren van de behandelprotocollen die u inzet bij de aandoeningen die tijdens de bijeenkomst besproken worden.
Accreditatie
De bijeenkomsten zijn door PE-Veterinair geaccrediteerd met 3 IOD-nascholingspunt per bijeenkomst, dus 6 IOD-nascholingspunten in totaal. Deze punten heeft u nodig als u wilt voldoen aan de eisen die door de KNMvD zijn opgesteld voor het CKRD. Deelname aan het CKRD is verplicht voor Erkende Paardendierenartsen en Erkende Keuringsdierenartsen Paard.

 

Open IOD Gezelschapsdieren 'De neurologische patiënt'

 • Welk diagnostisch en therapeutisch plan maak je voor een dier met acute parese/paralyse van de achterhand?
 • Tremoren bij jouw patiënten, hoe ga je daarmee om?
 • Welke behandeling pas ik toe bij een hond met primaire epilepsie?
Wilt u hier graag over sparren met collega's en daarbij advies ontvangen van specialisten, meld u dan aan voor de intercollegiaal overleg bijeenkomsten!  Bij de bijeenkomsten zal één van de volgende specialisten aanwezig zijn:    

 

 • Dr. Lisette Overduin, Dierenarts-specialist interne geneeskunde en dipl. ECVIM
 • Drs. Kenny Bossens, Dierenarts-specialist i.o. neurologie en Res. ECVN
 • Drs. Quirine Stassen, Universitair docent Dept. Geneeskunde van Gezelschapsdieren Neurologie en Interne Geneeskunde

Programma
Tijdens de bijeenkomsten bespreekt u samen met collega's vraagstukken uit de eigen praktijk over de neurologische patiënt. Deelnemers kunnen voorafgaand aan de bijeenkomsten vragen aanleveren voor de specialist. Daarnaast wordt er tijdens de twee bijeenkomsten dieper ingegaan op de volgende onderwerpen:

Neurologisch onderzoek
Waar moet je op letten bij het uitvoeren van een neurologisch onderzoek en hoe stel je de DDx op? De aanwezige specialist start met een demonstratie van het neurologisch onderzoek. Dit biedt u de gelegenheid om aan te geven waar u tegenaan loopt, vragen te stellen en zelf eventuele handelingen te oefenen met het advies van de specialist. De tweede helft van de bijeenkomst wordt besteed aan eigen ingebrachte vraagstukken/casuïstieken.

Epilepsie en dementie
Epilepsie en dementie zijn aandoeningen die we regelmatig tegenkomen in de praktijk. Hoe stel je waarschijnlijkheidsdiagnose van deze aandoeningen? Wat zijn de oorzaken? en wat kunnen we doen om de symptomen te verlichten? We starten de bijeenkomst met en korte interactieve lezing over deze aandoeningen waarbij we aansluitend onder begeleiding van een erkende IOD-begeleider en de specialist in discussie gaan over eigen ingebrachte vragen/casuïstieken.      

Eigen inbreng
Bij intercollegiaal overleg staat uw eigen inbreng centraal. Het is dus van belang dat u van tevoren casuïstiek aanlevert.  

 

Accreditatie
De avonden zullen begeleid worden door erkende IOD-begeleider. Voor het bijwonen van de bijeenkomsten ontvangt u
6 IOD-nascholingspunten.                

 

Data/locatie en aanmelden

Bent u benieuwd waar de bijeenkomsten plaatsvinden en welke specialist daarbij aanwezig is?       

 

Ga dan naar de Agenda. U kunt zich hier ook direct aanmelden voor de bijeenkomsten.         

 

*Aanmelden voor één losse IOD-middag/avond is niet mogelijk.