Intercollegiaal Overleg Dierenartsen

(IOD)

Intercollegiaal Overleg Dierenartsen

Intercollegiaal Overleg Dierenartsen (IOD) is een vorm van groepsnascholing waarbij je in een kleine groep met elkaar vraagstukken en casuïstiek uit de eigen praktijk bespreekt.

Een IOD-groep bestaat uit 5-15 vaste deelnemers en wordt begeleid door een getrainde IOD-begeleider. De groep komt gemiddeld 4-6 x per jaar samen om zelf uitgekozen onderwerpen te bespreken.

Het doel van de intercollegiaal overleg bijeenkomsten is elkaar te helpen het functioneren te verbeteren door het uitwisselen van kennis en ervaringen en het reflecteren op het eigen handelen.
Lees meer over intercollegiaal overleg >>