Intercollegiaal Overleg Dierenartsen

Leren van elkaars kennis en ervaringen

Intercollegiaal Overleg Dierenartsen (IOD)

Intercollegiaal Overleg is een vorm van groepsnascholing waarbij je in een kleine groep met elkaar vraagstukken en casuïstiek uit de eigen praktijk bespreekt.

Een IOD-groep bestaat uit 5-15 vaste deelnemers en wordt begeleid door een getrainde IOD-begeleider. De groep komt gemiddeld 4-6 x per jaar samen om zelf uitgekozen onderwerpen te bespreken.

Het doel van de intercollegiaal overleg bijeenkomsten is elkaar te helpen het functioneren te verbeteren door het uitwisselen van kennis en ervaringen en het reflecteren op het eigen handelen.

Intercollegiaal overleg is maatwerk.
Het is inspirerend, effectief en geeft je energie als je een vorm van Intercollegiaal Overleg vindt die bij je past, in een groep van met collega's die gelijke leerbehoeften en wensen heeft en die je vertrouwt.
  • Wat wil je bespreken?  Wil je sparren over praktijkmanagement, patiëntcasuïstiek of het bedrijfsgezondheidsplan?
  • Wil je discussiëren over het vak of over persoonlijke vraagstukken?
  • Wil je graag kennis delen met collega's uit de regio of wil je liever sparren met collega's vanuit een bepaalde interessegebied vanuit het hele land?
  • Hoe vaak wil je samenkomen en wanneer?
  • Wil je een externe IOD-procesbegeleider of het als groep zelf doen?
     

ICOVet, het centrale punt voor intercollegiaal overleg

ICOVet is opgericht om dierenartsen te helpen bij het vinden van een vorm van IOD die bij hen past en ondersteunt dierenartsen bij het opstarten van nieuwe groepen en het participeren in een IOD-groep.

Om ervoor te zorgen dat de organisatie en accreditatie zo min mogelijk tijd en energie kost en je als groep zoveel mogelijk leert heeft ICOVet diverse diensten ontwikkeld.
Lees meer over wat wij doen>>