Accreditatie

PE-Veterinair

Accreditatie

Het is mogelijk om voor groepsnascholing accreditatiepunten aan te vragen.
De Stuurgroep Veterinaire Kwaliteit (VK) heeft 3 verschillende vormen van groepsnascholing aangewezen die in aanmerking komen voor accreditatie:
 
 • Intercollegiaal overleg casuïstiek (IOD-c) en intervisie (IOD-i)
 • Intercollegiaal (feedback) praktijkbezoek
 • Leerlijnen
Voor elke vorm van groepsnascholing gelden andere accreditatievoorwaarden.
Hieronder zullen we de accreditatievoorwaarden voor Intercollegiaal Overleg verder toelichten.
 

Accreditatie IOD

Intercollegiaal Overleg Dierenartsen (IOD) is een effectieve vorm van nascholing als het aan een aantal randvoorwaarden (groepsgrootte, getrainde begeleider, vaste groep) voldoet.
Voor het toekennen van accreditatiepunten voor IOD wordt er daarom gelet of er wordt voldaan aan deze randvoorwaarden. Indien aan de randvoorwaarden wordt voldaan krijgt een groep voor elke bijeenkomst accreditatiepunten. De bijeenkomsten van een IOD-groep worden dus niet beoordeeld door een Technische Commissie (TEC).
De accreditatievoorwaarden zijn:

 • Groepsgrootte: de IOD-groep bestaat uit minimaal 5 en maximaal 15 deelnemers (advies 6-12)
 • Groepssamenstelling: vaste groep, tussentijdse wisseling is wel mogelijk
 • Duur: minimaal 1 en maximaal 4 uur durende bijeenkomsten
 • Begeleiding:
  • IOD-casuïstiek: de begeleiding wordt gedaan door een door de beroepsgroep erkende begeleider, beoordeeld door de TEC (door het volgen van de training Begeleiden van IOD-Casuïstiek voldoet u aan deze voorwaarde)
  • IOD-Intervisie: de groep wordt begeleid door een door de beroepsgroep erkende begeleider of de groep is opgeleid tot IOD-Intervisie groep.
 • Onderwerpen: uit takenpakket van de dierenarts zoals beschreven in het competentiepro el van de beroepsgroep
 • Draagvlak: indien mogelijk wordt gewerkt met richtlijnen en protocollen met een breed draagvlak in het betrokken dierenartsendomein
 • Verslaglegging: van iedere bijeenkomst wordt een verslag op hoofdpunten en een getekende presentielijst bijgehouden en bewaard.
   
Accreditatiepunten
Voor IOD krijgt u 1 accreditatiepunt per effectief Intercollegiaal Overleg uur (ontvangst, pauze, borrel etc. mogen niet worden meegerekend).
Een procesbegeleider krijgt voor elke bijeenkomst 1 punt extra.  

Accreditatiepunten aanvragen
Het aanvragen van accreditatiepunten voor IOD kan op 2 manieren:
 
 • De procesbegeleider van de groep maakt een PE-online account aan op www.pe-veterinair.nl en vult alle formulieren in. De groep betaalt 30,- euro per jaar.
 • De groep heeft een IOD-abonnement en heeft toegang tot een ICOVet Workspace.
  Via de Workspace kun je de juiste formulieren gemakkelijk genereren en online invullen. Standaardgegevens voor de presentielijsten zoals UDN-nummers worden automatisch al voor je ingevuld. Handtekeningenlijsten kunnen eenvoudig worden geprint en geüpload.
  ICOVet zorgt ervoor dat alle formulieren worden ingediend bij PE-online en dat alle formulieren worden opgeslagen.
  De kosten voor accreditatie zijn bij het ICOVet abonnement inbegrepen.
   

Leerlijngroep

Leerlijngroepen organiseren cursorische nascholingen (lezing, training, workshop etc).
Bij cursorische nascholingen wordt de kwaliteit van de nascholing grotendeels bepaald door de spreker/specialist die het onderwijs geeft. Een Technische commissie (TEC) van de stuurgroep Veterinair Kwaliteitsbeleid (VK) beoordeelt aan de hand van het onderwijsprogramma, de wetenschappelijke onderbouwing hiervan en informatie over de spreker of en hoeveel accreditatiepunten er worden toegekend.  

Voor een leerlijngroep gelden de volgende voorwaarden:

 • de groep bestaat minimaal uit vijf deelnemers
 • tussentijdse wisseling is mogelijk in overeenstemming van de groep
 • de bijeenkomsten duren minimaal 1 en maximaal 4 uur
 • de groep heeft een gemeenschappelijk doel
Elke leerlijngroep heeft een voorzitter. deze is verantwoordelijk voor de presentielijst en het verslag. Deze moeten minimaal 5 jaar bewaard worden.  

Accreditatiepunten
Het aantal accreditatiepunten dat wordt toegekend wordt door de TEC bepaald.
Leidraad is 1 accreditatiepunt per effectief nascholingsuur (ontvangst, pauze, borrel etc. mogen niet worden meegerekend), maar hier kan de TEC van afwijken.  

Accreditatiepunten aanvragen
Het aanvragen van accreditatiepunten voor IOD kan op 2 manieren:  

 • De voorzitter meldt de leerlijngroep 1 x per jaar aan bij PE-Veterinair en dient na afloop van alle bijeenkomsten een accreditatieaanvraag in en levert informatie over de bijeenkomsten en de juiste accreditatieformulieren aan. Is de aanvraag geaccrediteerd, dan is de nascholingsaanbieder zelf verantwoordelijk voor het verwerken van de presentielijsti in PE-Veterinair.
 • De groep heeft een Leerlijn-abonnement en heeft toegang tot een ICOVet Workspace. ICOVet verzorgt de accreditatie. (let op: de kosten voor accreditatie zijn niet bij het ICOVet abonnement inbegrepen).
De kosten voor accreditatie zijn 125 euro per groep per jaar.