Abonnementen

Voor IOD-groepen en Leerlijnen

Abonnementen

IOD-abonnement

Het organiseren van een inspirerend en gestructuurde IOD-bijeenkomst vergt vaak (te)veel tijd en energie waarbij elke IOD-groep het wiel zelf weer moet uitvinden.
Om de organisatie en accreditatie van de IOD-bijeenkomsten te vereenvoudigen en ervoor te zorgen dat een bijeenkomst goed verloopt en leerzaam is heeft ICOVet verschillende hulpmiddelen ontwikkeld zoals de  IOD-Workspace en Themaprogramma's en werkboeken en IODeetjes voor intercollegiaal overleg.

Met het IOD-abonnement kunt u met uw groep gebruik maken van deze hulpmiddelen en krijgt u daarnaast ook korting op onze nascholingen en trainingen en elk jaar kunnen de IOD-begeleiders van uw groep gratis deelnemen aan de Terugkomdag voor IOD-begeleiders!
Neemt u deel aan een IOD-management groep of aan een IOD-Intervisie groep? Dan krijgt u in plaats van de Themaprogramma's één keer per jaar een externe IOD-begeleider/trainer aangeboden.
 

Leerlijn-abonnement

Organiseert u met uw groep regelmatig lezingen/trainingen/refereerbijeenkomsten maar kost de organisatie en accreditatie u teveel tijd en energie?

Met het Leerlijnabonnemen ondersteunt  ICOVet u bij de organisatie en accreditatie. Wij verzorgen voor u:
 
  • het versturen van uitnodigingen en herinneringen voor de bijeenkomsten
  • het verwerken van de aan- / en afmeldingen voor een bijeenkomst zodat u een up-to-date deelnemerslijst heeft
  • het invullen van alle accreditatieformulieren en het aanvragen van accreditatiepunten bij het PE-Veterinair
  • het evaluaren van de bijeenkomsten met behulp van online evaluatieformulieren
  • het toegangeklijk maken van de notulen/presentaties van een bijeenkomst voor alle leden